24

Saturday, July

Tematyczny serwis internetowy!

Wycena spółki
 /  / Wycena spółki

Wycena spółki

Sytuacje, w jakich opłaca zgłosić się do Cann Advisory w celu wyceny przedsiębiorstwa albo spółki
Okoliczności, w jakich opłaca zgłaszać się do Cann Advisory celem wyceny przedsiębiorstwa lub spółki są tak znaczące, że nie należy tego zaniedbywać. Przykładowo, wycena firm rekomendowana jest wtedy gdy: ma nastąpić nabycie lub sprzedaż firmy, planowana jest fuzja spółki, planuje się podział firmy, następuje wieloaspektowe planowanie podatkowe w przedsiębiorstwie, toczy się postępowanie na polu prawnym, następuje emisja nowych akcji albo udziałów w spółce, potrzebna jest ocena planowanych opcji strategicznych w firmie lub następuje przymusowy wykup udziałowców mniejszościowych. Wykonane wyceny są kompleksowe, gdyż Cann Advisory nawiązało współpracę w obrębie wycen nieruchomości oraz maszyn z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi i profesjonalnymi ekspertami z takiej dziedziny. Z tego względu projekty doradcze zrealizowane są na wysokim poziomie. Profesjonalnie wykonana wycena przedsiębiorstw oraz spółek pozwala na dalsze realizowanie planów przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek wątpliwości.

About the author:

Related posts